Incompany programma Inspirerend Leiderschap

Leiding geven vanuit inspiratie

Dit tweedaagse programma is speciaal voor organisaties die het management wil stimuleren in leiderschap vanuit inspiratie. Managers krijgen de kans hun krachten, kernwaarden en kernkwaliteiten te koppelen aan hoe zij leiding geven en waardoor ze geïnspireerd raken.

Het resultaat: meer zelfbewustzijn & leiderschap vanuit inspiratie

Het resultaat van dit tweedaagse programma is dat managers zich sterker bewust zijn van hun leiderschapsstijl en hun eigen inspiratie daaraan verbinden. Wat volgt is sturen vanuit kracht en positieve energie. Dat vergroot de impact en de prestaties en heeft een inspirerende uitwerking op collega’s.

Inspirerend Leiderschap

De werkwijze en begeleiding: praktisch & inspirerend

Dit tweedaagse programma bestaat uit een mix van ontdekken, ervaren en oefenen onder begeleiding van twee ervaren professionals, die de taal van de business spreken. Wij geven deelnemers deze dagen de mogelijkheid echt de koppeling te maken tussen hun kernkwaliteiten, leiderschapsstijl en de dagelijkse uitdagingen. Dat vergroot de effectiviteit van hun leiderschap.

Focus in programma: IK als leider

Het programma staat in het teken van IK. Wie ben ik? Wat zijn mijn basisvoorwaarden en basiskwaliteiten? Hoe maak ik contact en ga ik verbinding aan? Hoe ben ik als inspirerend leider? En tenslotte, hoe kan ik mijn inspiratie als leider inzetten?

Deelnemers zullen via oefeningen en reflectie ervaren hoe zij op dit moment leiding geven en hoe zij dat kunnen versterken. Natuurlijk kijken we ook naar de praktische kant. Hoe wordt het zichtbaar, hoe gaan je collega’s het merken? Wat is het effect op jou, jouw resultaten en jouw leiderschapsstijl?

 

Ik wil graag meer informatie

Voor managers die inspiratie en prestatie verbinden

Deze tweedaagse training is speciaal voor organisaties die hun managers de kans willen geven hun inspiratie te verbinden aan de prestaties van de organisatie. Wij geloven in inspirerend leiderschap, het vergroot je effectiviteit ten aanzien van jezelf en je omgeving.

Planning: twee dagen met een tussenperiode

Het programma bestaat uit twee dagen van twee dagdelen met een tussenperiode van ongeveer vier weken. In die tijd kan het geleerde in praktijk gebracht worden. In de tweede dag vindt er terugkoppeling plaats en werken wij verder aan inspirerend leiderschap.

Uiteraard is ook een andere planning mogelijk afhankelijk van de wensen van de organisatie.

Meer informatie & offerte

Zou je graag een oriënterend gesprek willen om te zien wat deze training voor jouw organisatie kan betekenen, e-mail info@inspiratienu.nl of bel Ellen Luten 06 5589 0049

Na overleg kunnen we deze training plannen en op maat leveren, zodat de training zo goed mogelijk aansluit bij jouw bedrijf, jullie proces en jullie ontwikkelbehoefte.

Op basis van het overleg maken wij een offerte.

Onze klanten